El sitio web www.vuestroslibros.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo; también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará mas información en nuestra política de Cookies.

ACEPTAR Leer más

 
Quaranta anys d'evolució del dret català a les jornades de Tossa. Premi Puig Salellas edició 2021 | 9788413815046 | Portada

QUARANTA ANYS D'EVOLUCIó DEL DRET CATALà A LES JORNADES DE TOSSA. PREMI PUIG SALELLAS EDICIó 2021

Colegio Notarial De Cataluña, Marcial Pons

Precio: 72.00€

Oferta: 68.40€ (-5%)

Añadir a la cesta

Datos técnicos

  • ISBN 9788413815046
  • Año Edición 2023
  • Páginas 702
  • Encuadernación Tapa Dura
  • Idioma Catalán
 

Sinopsis

El Premi Puig Salellas fou instituït per l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, l’octubre de 2009, en record i homenatge de qui fou el seu Degà president, brillant i reconegut notari i jurista, exemple de saviesa, prudència i arrelament a la cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana.
I es concedeix anualment a la persona física o jurídica que, en l’àmbit de Catalunya, acrediti una destacada trajectòria d’estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret, com a valuosíssima manifestació de la cultura dels pobles i com a instrument imprescindible de pau social i de justícia.

Índice

Introducció. Paraules d’agraïment del Premi Puig Salellas a les Jornades de Tossa. Quaranta anys de les Jornades de Dret català a Tossa en el context del desenvolupament del Dret civil català, per Miquel Martín-Casals
I. DRET CIVIL DE CATALUNYA
El desenvolupament de la compEtÈncia legislativa en matèria civil, per Josep Maria Puig Salellas
La competència en Dret civil en el segle xxi, per Juan Antonio Xiol Ríos
Codificació catalana i codificació europea. El Codi Civil com a instrument de política jurídica, per Encarna Roca
Reforma de los Códigos y Derecho europeo, por Luis Díez-Picazo
II. DISPOSICIONS GENERALS
La prescripción y la caducidad. Perspectivas legislativas, por Francisco Rivero Hernández
III. PERSONA I FAMÍLIA
Els pactes de separació i de divorci. Concepto, naturaleza y contenido del convenio regulador de las relaciones conyugales, paterno-filiales y patrimoniales, per Juan José López Burniol
Perspectiva notarial sobre los pactos en previsión de la ruptura conyugal, por Ángel Serrano de Nicolás
La problemàtica de la vellesa i el dret civil. Consideracions a l’entorn de la rellevància de la condició de persona anciana en el futur codi de família de Catalunya, per Joan Egea Fernández y Cristina González Beilfuss
IV. PERSONES JURÍDIQUES
Les finalitats fundacionals: la seva naturalesa, compliment i modificació, per Josep Ferrer i Riba
V. SUCCESSIONS
Les bases del Nou Codi de Successions, per Lluís Puig i Ferriol
L’acceptació i la repudiació. El règim d’adquisició de l’herència, per Anna Casanovas Mussons
La marmessoria, per Josep-Delfí Guàrdia i Canela
Amor et caritas, la parella de fet en el Dret successori de Catalunya, per Pau Salvador i Coderch, Marc-Roger Lloveras i Ferrer y Carles Seuba i Torreblanca
La sucesión intestada incorporada al Código Civil de Cataluña (principios-innovaciones), por M.ª del Carmen Gete-Alonso Calera
Perspectives de futur en l’àmbit del Dret català de successions, per Antoni Vaquer Aloy
VI. DRETS REALS
La regulació dels drets reals en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, per Antoni Mirambell i Abancó
Els sistemes adquisitius dels drets reals en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, per Ferran Badosa Coll
Les situacions de comunitat en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, per Lluís Jou Mirabent
VII. OBLIGACIONS I CONTRACTES
Presentació general, per Miquel Martín-Casals
La perspectiva notarial sobre el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, por Joan Carles Ollé Favaró
El punt de vista dels registradors sobre la futura regulación de les obligacions i els contractes al Codi
Civil de Catalunya, per Antoni Giner Gargallo
L’advocacia catalana davant la codificació del dret català d’obligacions i contractes, per Pedro L. Yúfera Sales
La contractació que afecta els consumidors al futur llibre sisè, per Jordi Anguera Camós
La contractació amb consumidors en el Llibre Sisè, per Mariló Gramunt Fombuena
El Llibre sisè i la proposta de nou «Código mercantil», per Maria Rosa Llácer Matacás
Adaptación del Código Civil al Derecho europeo: la compraventa, por Antonio Manuel Morales Moreno

 

2023 © Vuestros Libros Siglo XXI | Desarrollo Web Factor Ideas

Producto añadido al carrito.

Si desea ver la cesta de la compra haga click aquí.