El sitio web www.vuestroslibros.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo; también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará mas información en nuestra política de Cookies.

ACEPTAR Leer más

 
PACK AHORRO EXCELLENCE. Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut (ICS) | 9788417966331 | Portada

PACK AHORRO EXCELLENCE. TèCNIC/A DE GRAU MITJà SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA. INSTITUT CATALà DE LA SALUT (ICS)

(Incluye Temarios Vol. I, II, III, Test y Simulacros + Curso Excellence On Line)

CEP

Producto agotado

Datos técnicos

  • ISBN 9788417966331
  • Año Edición 2018
  • Encuadernación Rústica
  • Idioma Español
 

Sinopsis

- Con este Pack te ahorras 73 euros
- Incluye acceso al Curso Online Excellence
- Asiste a clases en directo online
- Batería de test complementaria


Tendrás en tus manos la colección completa en papel, incluyendo sus libros de teoría, sus libros de práctica (Test y Simulacros) y el acceso al Curso Online Excellence, que incluye diversos recursos online como el generador de test y los simulacros de examen con características reales adicionales.

Con este pack, también tendrás la posibilidad de consultar tus dudas con un tutor especializado en la materia.

Índice

Temari transversal

Tema 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut

Tema 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable

Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39)

Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat

Tema 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte

Tema 7 Competències digitals. Ofimàtica, intranet, correu electrònic, en relació al tractament de les dades i les funcions assistencials


Temari específic

Tema 1. Prestació de cures auxiliars o delegades

Tema 2 Comunicació i relació terapèutica.

Tema 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

Tema 4 Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

Tema 5 Prevenció de riscos laborals.

Tema 6 Perfil competencial

 

2020 © Vuestros Libros Siglo XXI | Desarrollo Web Factor Ideas

Producto añadido al carrito.

Si desea ver la cesta de la compra haga click aquí.